Mediekonsern entrer nye markeder og dobler markedsverdien

Strategi

Mediekonsernet vi bistod hadde en sterk finansiell balanse med tilhørende god driftsmodell som dannet utgangspunkt foren strategi med fokus på vekst. Differ Advisory har støttet konsernet siden senhøsten 2018 hvor konsernet i denne perioden mer enn doblet sin omsetning (+147% vekst) fra 2018 til 2019 ved gjennomføring av oppkjøp av ny virksomhet.

Fra driftsunderskudd til solid lønnsomhet

Det største grepet konsernet har gjennomført er å gå inn i det svenske mediemarkedet. Differ Advisory bistod først som ansvarlig rådgiver med hele transaksjonsarbeidet og etablering av nytt selskap med vår klient som majoritetseier sammen med tidligere hovedeier i en minoritetsposisjon. Deretter har Differ Advisory bistått det nye datterselskapet i et større transformasjonsprosjekt som har snudd driftsunderskudd til solid lønnsomhet. Blant annet har Differ Advisory vært sentral rådgiver med omstilling av abonnementsarbeidet inn mot digitalt område samt en «turn-around» av distribusjonen i konsernet.

Har skapt likviditet i aksjen på en helt ny måte

Arbeidet har som nevnt ovenfor bidratt til lønnsom utvikling i selskapet som ble kjøpt opp. I tillegg har transaksjonsarbeidet synliggjort verdiene i konsernet og skapt likviditet i aksjen på en helt ny måte. Den underliggende sterke driften i kombinasjon med større kritisk masse har gitt aksjonærene en dobling i verdi av sine eierandeler i tillegg til grunnlag for solide utbytter fra konsernet.

Differ Advisory jobber fortsatt tett med konsernet på alle sentrale funksjonsområder både operativt og strukturelt mot morselskapet og innenfor flere datterselskap.